top of page

Underhållsplan

Varje fastighet behöver en underhållsplan! Varför? Jo för att planerade underhåll alltid blir mer kostnadseffektiva än akutåtgärder. Planerade åtgärder minskar också belastningen på ev. hyresgäster och det finns tid för att välja rätt utförande och konkurrensutsätta projektet.

 

qb3 har lång erfarenhet från upprättande av underhållsplaner vilket också krävs då varje fastighet är unik. Dessutom ser inte vi en underhållsplan enbart som en ekonomisk kalkyl för avskrivningar utan det är ett centralt dokument för en fastighetsägare som man bör jobba med årligen. Med bilder och beskrivande text gör vi en rundvandring i fastigheten och tar upp byggnadsmetoder, löpande underhåll som gör att byggnadsdelarna håller längre och större planerade åtgärder som samkörs med närliggande aktiviteter för synergieffekter.

 

Dessutom hämtar vi våra underliggande kalkylposter från verkligt utförda projekt i södra Sverige vilket bådar för aktuella priser från relevant geografiskt område.

 

Vi kan erbjuda våra underhållsplaner till fast pris och i priset ingår alltid en personlig genomgång av planen!

Kontakta oss för mer information och offert

bottom of page