Referensprojekt - Projekt- & byggledning

STINSHUSET, återuppbyggnad av stinshuset intill Malmö Live

Kv. Guldstekeln, nyproduktion av kontor och lager

VÄSTRA STATION

EBBEHALLEN

Malmö Isstadion, byte av ispist