top of page
Fredric_Ståhl-9.jpg

Fredric Ståhl

 • Linkedin - svarta cirkeln

0761 81 68 95, fredric.stahl@qb3.se

VD/Byggprojektledare. Är i grunden civilingenjör Väg- och vatten. Fredric har tidigare arbetat både med nyproduktion och underhåll av bostäder i Sverige och Kina. Fredric jobbar med projektledning, kontrollansvar, besiktningar och har ett speciellt intresse av långsiktig underhållsplanering av äldre fastigheter och hjälper er gärna med framtagandet av er nästa underhållsplan!

Ulf_Larsson-1.jpg

Ulf Larsson

 • Linkedin - svarta cirkeln

0706 49 62 01, ulf.larsson@qb3.se

är i grunden byggnadsingenjör och har varit med sedan starten 1988 då han tillsammans med två kollegor startade Konstruera AB. Ulfs specialiteter är bl a entreprenadbesiktningar, kostnadskalkyler, tekniska utredningar och bygg- och projektledning. Ulf är också certifierad kontrollansvarig, certifierad besiktningsman och certifierad byggarbetsmiljösamordnare Bas-P. Ulf gillar gamla hus.

Åsa_Ahnfeldt-4.jpg

Åsa Ahnfeldt

 • Linkedin - svarta cirkeln

0723 33 64 63, asa.ahnfeldt@qb3.se

började på företaget 2001 som vd-sekreterare till Ulf. Detta samarbete har under åren utvecklats och Åsa arbetar idag som projektadministratör i de flesta av Ulfs uppdrag. Åsa gör också statusbesiktningar av hyreslägenheter vid in- och utflyttning samt sköter fakturering och andra administrativa uppgifter. Åsa är bra på att hålla ordning på alla dokument.

Moustafa-Charif-10.jpg

Moustafa Charif

 • Linkedin - svarta cirkeln

0735 10 07 45,

moustafa.charif@qb3.se

började hos oss 2014 och jobbar som bygg- och projektledare. Tidigare har han arbetat som byggledare på entreprenadsidan samt som projektledare för byggprojekt på beställarsidan. Moustafa har även stor erfarenhet av komplexa rivningar, miljöinventering av byggnader, är certifierad arbetsmiljösamordnare Bas P, arbetsmiljösamordnare bas-U samt certifierad kontrollansvarig. I grunden är Moustafa Högskoleingenjör i byggteknik. Moustafa är gärna ute ”på fältet” och kontrollerar.

Lisa_Norden-8.jpg

Lisa Nordén

 • Linkedin - svarta cirkeln

0706 92 44 50, lisa.norden@qb3.se

har varit på företaget sedan 2005, är byggnadsingenjör i grunden och har tidigare arbetat på entreprenadsidan. Lisa arbetar som projekt- och byggledare, är certifierad kontrollansvarig samt byggarbetsmiljösamordnare Bas-P. Lisa har också utfört besiktningar, fasadtegelundersökningar, tekniska utredningar gällande bl a fukt och mögel. Lisa följer alltid upp så att projekten verkligen blir färdiga.

man-user.png

Johan Lindahl (f d Bjelvebo)

 • Linkedin - svarta cirkeln

0707 25 51 10, johan.lindahl@qb3.se

började hos oss 2016 och kommer från entreprenadsidan där han varit arbetsledare och platschef. Hos oss arbetar Johan som projekt- och byggledare, byggarbetsmiljösamordnare Bas-P, entreprenadbesiktning och har mycket stor erfarenhet av ROT-arbeten. Johan är certifierad inom som byggarbetsmiljösamordnare Bas-P, kontrollansvarig och entreprenadbesiktning. Johan står för ”byggarperspektiven” i projekten. 

man-user.png

Alexander Temler

 • Linkedin - svarta cirkeln

började på qb3 2022. Alex har jobbat med projekt- och byggledning i befintliga och nya hus i ca 10 år. Dels hos en av de större fastighetsägarna i Skåne och dels som konsult. Alex ansvarar för ROT-avdelning på qb3 och möter alltid kunder och kollegor med ett leende. Alex är även certifierad KA

Veton_Shala-8.jpg

Veton Shala

 • Linkedin - svarta cirkeln

0735 10 76 41, veton.shala@qb3.se

började på qb3 sommaren 2019 efter ha avslutat sin utbildning till entreprenadingenjör. Veton gjorde b la sin praktik på qb3 och skrev även sitt examensarbete om underhållsplanering av äldre fastigheter hos oss. Veton jobbar idag som biträdande projektledare

2022-04-06 13.22.48.jpg

Håkan Wingren

 • Linkedin - svarta cirkeln

Håkan har lång erfarenhet från byggbranschen både nationellt och internationellt i roller som byggkonsult och platschef. Före qb3 var Håkan platschef på ett större fastighetsbolag som utvecklar bostäder och flerfamiljshus

Lars-Åke.jpg

Lars-Åke Persson

 • Linkedin - svarta cirkeln

0705 61 61 34, 

larsake.persson@qb3.se

började hos oss 2014 och har tidigare arbetat som projektledare inom Malmö Stad. Under sin tid som projektledare inom Malmö Stad arbetade Lars Åke med ny-, om- och tillbyggnad av gymnasie- och grundskolor samt renovering av fritidsanläggningar. Lars Åke är byggnadsingenjör i grunden och arbetar hos oss som bygg- och projektledare. Lars Åke har alltid ”beställarperspektiv” i projekten.

man-user.png

Drilon Gashi

 • Linkedin - svarta cirkeln

0735069829, 

drilon.gashi@qb3.se

Drilon började som praktikant på qb3 och har idag gått in i rollen som biträdande projektledare

2022-01-13 14.21.26.jpg

Anna Sebbe

 • Linkedin - svarta cirkeln

0728903085,

anna.sebbe@qb3.se

har mångårig erfarenhet som byggkonsult i Skåne och är utbildad Byggnadsingenjör. Anna jobbar i allt från tidiga skeden som projekteringsledare till produktionsfasen som byggledare och kontrollansvarig (nivå-K) 

qb3 projekt

qb3 projekt består av Fredric Ståhl, Ulf Larsson, Åsa Ahnfeldt, Lisa Nordén, Johan Lindahl, Moustafa Charif,  Veton Shala, Håkan Wingren, Sten Jönsson, Anna Sebbe, Alexander Temler, Drilon Gashi och Lars Åke Persson. Vi har lång erfarenhet av bygg- och fastighetsrelaterade frågor och hjälper såväl fastighetsägare som entreprenörer.

Vi sitter på Östra Kanalgatan 6 i Malmö.

Om oss

bottom of page