Fredric_Ståhl-9.jpg

Fredric Ståhl

 • Linkedin - svarta cirkeln

0761 81 68 95, fredric.stahl@qb3.se

VD/Byggprojektledare. Är i grunden civilingenjör Väg- och vatten. Fredric har tidigare arbetat både med nyproduktion och underhåll av bostäder i Sverige och Kina. Fredric jobbar med projektledning, kontrollansvar, besiktningar och har ett speciellt intresse av långsiktig underhållsplanering av äldre fastigheter och hjälper er gärna med framtagandet av er nästa underhållsplan!

Ulf_Larsson-1.jpg

Ulf Larsson

 • Linkedin - svarta cirkeln

0706 49 62 01, ulf.larsson@qb3.se

är i grunden byggnadsingenjör och har varit med sedan starten 1988 då han tillsammans med två kollegor startade Konstruera AB. Ulfs specialiteter är bl a entreprenadbesiktningar, kostnadskalkyler, tekniska utredningar och bygg- och projektledning. Ulf är också certifierad kontrollansvarig, certifierad besiktningsman och certifierad byggarbetsmiljösamordnare Bas-P. Ulf gillar gamla hus.

Åsa_Ahnfeldt-4.jpg

Åsa Ahnfeldt

 • Linkedin - svarta cirkeln

0723 33 64 63, asa.ahnfeldt@qb3.se

började på företaget 2001 som vd-sekreterare till Ulf. Detta samarbete har under åren utvecklats och Åsa arbetar idag som projektadministratör i de flesta av Ulfs uppdrag. Åsa gör också statusbesiktningar av hyreslägenheter vid in- och utflyttning samt sköter fakturering och andra administrativa uppgifter. Åsa är bra på att hålla ordning på alla dokument.

Moustafa-Charif-10.jpg

Moustafa Charif

 • Linkedin - svarta cirkeln

0735 10 07 45,

moustafa.charif@qb3.se

började hos oss 2014 och jobbar som bygg- och projektledare. Tidigare har han arbetat som byggledare på entreprenadsidan samt som projektledare för byggprojekt på beställarsidan. Moustafa har även stor erfarenhet av komplexa rivningar, miljöinventering av byggnader, är certifierad arbetsmiljösamordnare Bas P, arbetsmiljösamordnare bas-U samt certifierad kontrollansvarig. I grunden är Moustafa Högskoleingenjör i byggteknik. Moustafa är gärna ute ”på fältet” och kontrollerar.

Lisa_Norden-8.jpg

Lisa Nordén

 • Linkedin - svarta cirkeln

0706 92 44 50, lisa.norden@qb3.se

har varit på företaget sedan 2005, är byggnadsingenjör i grunden och har tidigare arbetat på entreprenadsidan. Lisa arbetar som projekt- och byggledare, är certifierad kontrollansvarig samt byggarbetsmiljösamordnare Bas-P. Lisa har också utfört besiktningar, fasadtegelundersökningar, tekniska utredningar gällande bl a fukt och mögel. Lisa följer alltid upp så att projekten verkligen blir färdiga.

man-user.png

Johan Lindahl (f d Bjelvebo)

 • Linkedin - svarta cirkeln

0707 25 51 10, johan.lindahl@qb3.se

började hos oss 2016 och kommer från entreprenadsidan där han varit arbetsledare och platschef. Hos oss arbetar Johan som projekt- och byggledare, byggarbetsmiljösamordnare Bas-P, entreprenadbesiktning och har mycket stor erfarenhet av ROT-arbeten. Johan är certifierad inom som byggarbetsmiljösamordnare Bas-P, kontrollansvarig och entreprenadbesiktning. Johan står för ”byggarperspektiven” i projekten. 

Petra-Heden-7.jpg

Petra Hedén

 • Linkedin - svarta cirkeln

0735 28 92 87, petra.heden@qb3.se

började på qb3 sommaren 2019. Petra har jobbat med projektledning större delen av sitt arbetsliv och kommer senast från förskoleförvaltningen. Petra har stor erfarenhet från större projekt och från skolverksamhet.

Veton_Shala-8.jpg

Veton Shala

 • Linkedin - svarta cirkeln

0735 10 76 41, veton.shala@qb3.se

började på qb3 sommaren 2019 efter ha avslutat sin utbildning till entreprenadingenjör. Veton gjorde b la sin praktik på qb3 och skrev även sitt examensarbete om underhållsplanering av äldre fastigheter hos oss. Veton jobbar idag som biträdande projektledare

Helena_Nyman-2.jpg

Helena Nyman

 • Linkedin - svarta cirkeln

0735 06 98 29, helena.nyman@qb3.se

började på qb3 i september 2019 efter ha avslutat sin utbildning till byggnadsingenjör. Helena skrev b la sitt examensarbete på qb3 om ÄTA-hantering. Helena har erfarenhet från skolvärlden och jobbar idag som biträdande projektledare.

Lars-Åke.jpg

Lars-Åke Persson

 • Linkedin - svarta cirkeln

0705 61 61 34, 

larsake.persson@qb3.se

började hos oss 2014 och har tidigare arbetat som projektledare inom Malmö Stad. Under sin tid som projektledare inom Malmö Stad arbetade Lars Åke med ny-, om- och tillbyggnad av gymnasie- och grundskolor samt renovering av fritidsanläggningar. Lars Åke är byggnadsingenjör i grunden och arbetar hos oss som bygg- och projektledare. Lars Åke har alltid ”beställarperspektiv” i projekten.

man-user.png

Sten Jönsson

 • Linkedin - svarta cirkeln

0704 91 24 70, 

sten.jonsson@qb3.se

är i grunden civilingenjör och arbetar med entreprenadbesiktningar, tekniska utredningar och kalkyler hos oss sedan 1995. Sten är seniorkonsult och stor erfarenhet av äldre byggnadsteknik.

2021-02-05 12.03.48.jpg

Moa Persson

 • Linkedin - svarta cirkeln

0735 32 11 62,

moa.persson@qb3.se

har mångårig erfarenhet som byggkonsult i Skåne och är utbildad Byggnadsingenjör. Moa jobbar i allt från tidiga skeden som projekteringsledare till produktionsfasen som byggledare och kontrollansvarig (nivå-K) 

qb3 projekt

qb3 projekt består av Fredric Ståhl, Ulf Larsson, Åsa Ahnfeldt, Lisa Nordén, Johan Lindahl, Moustafa Charif, Petra Hedén, Veton Shala, Helena Nyman, Sten Jönsson, Moa Persson och Lars Åke Persson. Vi har lång erfarenhet av bygg- och fastighetsrelaterade frågor och hjälper såväl fastighetsägare som entreprenörer.

Vi sitter på Pildammsvägen 6b tillsammans med våra kollegor på här!

Om oss