Fredric Ståhl

VD/Byggprojektledare. Är i grunden civilingenjör Väg- och vatten. Fredric har tidigare arbetat både med nyproduktion och underhåll av bostäder i Sverige och Kina. Fredric jobbar med projektledning, kontrollansvar, besiktningar och har ett speciellt intresse av långsiktig underhållsplanering av äldre fastigheter och hjälper er gärna med framtagandet av er nästa underhållsplan!

Fredric_Ståhl-9.jpg

0761 81 68 95, fredric.stahl@qb3.se

 • Linkedin - svarta cirkeln

Ulf Larsson

är i grunden byggnadsingenjör och har varit med sedan starten 1988 då han tillsammans med två kollegor startade Konstruera AB. Ulfs specialiteter är bl a entreprenadbesiktningar, kostnadskalkyler, tekniska utredningar och bygg- och projektledning. Ulf är också certifierad kontrollansvarig, certifierad besiktningsman och certifierad byggarbetsmiljösamordnare Bas-P. Ulf gillar gamla hus.

Ulf_Larsson-1.jpg

0706 49 62 01, ulf.larsson@qb3.se

 • Linkedin - svarta cirkeln

Åsa Ahnfeldt

började på företaget 2001 som vd-sekreterare till Ulf. Detta samarbete har under åren utvecklats och Åsa arbetar idag som projektadministratör i de flesta av Ulfs uppdrag. Åsa gör också statusbesiktningar av hyreslägenheter vid in- och utflyttning samt sköter fakturering och andra administrativa uppgifter. Åsa är bra på att hålla ordning på alla dokument.

Åsa_Ahnfeldt-4.jpg

0723 33 64 63, asa.ahnfeldt@qb3.se

 • Linkedin - svarta cirkeln

Moustafa Charif

började hos oss 2014 och jobbar som bygg- och projektledare. Tidigare har han arbetat som byggledare på entreprenadsidan samt som projektledare för byggprojekt på beställarsidan. Moustafa har även stor erfarenhet av komplexa rivningar, miljöinventering av byggnader, är certifierad arbetsmiljösamordnare Bas P, arbetsmiljösamordnare bas-U samt certifierad kontrollansvarig. I grunden är Moustafa Högskoleingenjör i byggteknik. Moustafa är gärna ute ”på fältet” och kontrollerar.

Moustafa-Charif-10.jpg

0735 10 07 45,

moustafa.charif@qb3.se

 • Linkedin - svarta cirkeln

Lisa Nordén

har varit på företaget sedan 2005, är byggnadsingenjör i grunden och har tidigare arbetat på entreprenadsidan. Lisa arbetar som projekt- och byggledare, är certifierad kontrollansvarig samt byggarbetsmiljösamordnare Bas-P. Lisa har också utfört besiktningar, fasadtegelundersökningar, tekniska utredningar gällande bl a fukt och mögel. Lisa följer alltid upp så att projekten verkligen blir färdiga.

Lisa_Norden-8.jpg

0706 92 44 50, lisa.norden@qb3.se

 • Linkedin - svarta cirkeln

Johan Bjelvebo

började hos oss 2016 och kommer från entreprenadsidan där han varit arbetsledare och platschef. Hos oss arbetar Johan som projekt- och byggledare, byggarbetsmiljösamordnare Bas-P, entreprenadbesiktning och har mycket stor erfarenhet av ROT-arbeten. Johan är certifierad inom som byggarbetsmiljösamordnare Bas-P, kontrollansvarig och entreprenadbesiktning. Johan står för ”byggarperspektiven” i projekten. 

man-user.png

0707 25 51 10, johan.bjelvebo@qb3.se

 • Linkedin - svarta cirkeln

Petra Hedén

började på qb3 sommaren 2019. Petra har jobbat med projektledning större delen av sitt arbetsliv och kommer senast från förskoleförvaltningen. Petra har stor erfarenhet från större projekt och från skolverksamhet.

Petra-Heden-7.jpg

0735 28 92 87, petra.heden@qb3.se

 • Linkedin - svarta cirkeln

Veton Shala

började på qb3 sommaren 2019 efter ha avslutat sin utbildning till entreprenadingenjör. Veton gjorde b la sin praktik på qb3 och skrev även sitt examensarbete om underhållsplanering av äldre fastigheter hos oss. Veton jobbar idag som biträdande projektledare

Veton_Shala-8.jpg

0735 10 76 41, veton.shala@qb3.se

 • Linkedin - svarta cirkeln

Helena Nyman

började på qb3 i september 2019 efter ha avslutat sin utbildning till byggnadsingenjör. Helena skrev b la sitt examensarbete på qb3 om ÄTA-hantering. Helena har erfarenhet från skolvärlden och jobbar idag som biträdande projektledare.

Helena_Nyman-2.jpg

0735 06 98 29, helena.nyman@qb3.se

 • Linkedin - svarta cirkeln

Lars-Åke Persson

började hos oss 2014 och har tidigare arbetat som projektledare inom Malmö Stad. Under sin tid som projektledare inom Malmö Stad arbetade Lars Åke med ny-, om- och tillbyggnad av gymnasie- och grundskolor samt renovering av fritidsanläggningar. Lars Åke är byggnadsingenjör i grunden och arbetar hos oss som bygg- och projektledare. Lars Åke har alltid ”beställarperspektiv” i projekten.

Lars-Åke.jpg

0705 61 61 34, 

LarsAke.Persson@qb3.se

 • Linkedin - svarta cirkeln

Sten Jönsson

är i grunden civilingenjör och arbetar med entreprenadbesiktningar, tekniska utredningar och kalkyler hos oss sedan 1995. Sten är seniorkonsult och stor erfarenhet av äldre byggnadsteknik.

man-user.png

0704 91 24 70, 

sten.jonsson@qb3.se

 • Linkedin - svarta cirkeln

Peter Lingstrand

Peter är en mycket erfaren arkitekt och är medgrundare till SydarkKonstruera. Peter jobbar idag som senior konsult på qb3 med lång erfarenhet från några av Malmös mest värdefulla arkitektoniska verk

Peter-Lingstrand.jpg

0703 37 71 09

 • Linkedin - svarta cirkeln

qb3 projekt

qb3 projekt består av Fredric Ståhl, Ulf Larsson, Åsa Ahnfeldt, Lisa Nordén, Johan Bjelvebo, Moustafa Charif, Peter Lingstrand, Petra Hedén, Veton Shala, Helena Nyman Sten Jönsson, Mathias Nilsson och Lars Åke Persson. Vi har lång erfarenhet av bugg- och fastighetsrelaterade frågor och hjälper såväl fastighetsägare som entreprenörer.

Vi sitter på Pildammsvägen 6b tillsammans med våra kollegor på Här!. 

Om oss

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER