top of page

Referensprojekt - Offentlig beställare, projektledning, byggledning

STRANDSKOLAN - LOMMA KOMMUN

Porten 3, nyproduktion av lägenheter i Kävlinge centrum

Gyllins trädgård, grundskola till Malmö stad

LERVIKS FÖRSKOLA- LOMMA KOMMUN

KARSTORPSSKOLAN- LOMMA KOMMUN