top of page

Referensprojekt - Kontrollansvarig

Kv Ymer - Fastighetsutvecklare; Sundprojekt Arkitekt; White

Kv. Sofia i Malmö innefattar äldreboende, förskola och bostäder utvecklat av MKB. qb3 har agerat kontrollansvarig och bistått beställaren under projektets gång.

Greenhouse - MKB

Kv Sofia - MKB

bottom of page