top of page

Kontrollansvarig PBL

Kontroll för säkerställande av kvalité! I varje större projekt där bygglov krävs behöver beställaren en kontrollansvarig som har till uppgift att kontrollera så att relevanta myndighetskrav efterföljs i projektet.

 

Denna roll i bygglovsprocessen kom till med Plan- och bygglagens revidering 2011 och ersatte den före detta rollen Kvalitetsansvarig. Som kontrollansvarig kan man i sin tur sen vara certifierad enligt K eller N behörighet. Vilken nivå som krävs beror på komplexiteten i projektet.

 

qb3 kan erbjuda kontrollansvariga på både K och N nivå och våra kontrollansvariga fungerar ofta inte bara som en kontrollant av myndighetskrav utan också som en hjälpande hand till fastighetsägaren i den ibland snåriga byggprocessen!

Kontakta oss för mer information och offert

bottom of page