Kontrollansvarig PBL

Kontroll för säkerställande av kvalité! I varje större projekt där bygglov krävs behöver beställaren en kontrollansvarig som har till uppgift att kontrollera så att relevanta myndighetskrav efterföljs i projektet.

 

Denna roll i bygglovsprocessen kom till med Plan- och bygglagens revidering 2011 och ersatte den före detta rollen Kvalitetsansvarig. Som kontrollansvarig kan man i sin tur sen vara certifierad enligt K eller N behörighet. Vilken nivå som krävs beror på komplexiteten i projektet.

 

qb3 kan erbjuda kontrollansvariga på både K och N nivå och våra kontrollansvariga fungerar ofta inte bara som en kontrollant av myndighetskrav utan också som en hjälpande hand till fastighetsägaren i den ibland snåriga byggprocessen!

Kontakta oss för mer information och offert

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER