top of page

Bostadsrättsförening

Vad är skillnaden på en BRF och BF? Svaret är att en BF bildades före bostadsrättslagen kom till 1930 och därmed inte omfattas av bostadsrättslagen. I praktiken fungerar dock en BRF och BF i princip likadant.

 

Hur vet vi detta? Jo för att vi under flera decennier har arbetat med bostadsrättsföreningar och stöttat dem i sitt arbete med att sköta om sina fastigheter. Stöttningen kan vara allt från projektledning av t ex takbytet, utredningar om problem i fastigheten eller upprättade av underhållsplan.

 

Exempel på projekt:

Takbyte

Fasad

Fönsterbyte/renovering

Dränering

Stambyte

Relining

Värmesystem

Balkongbygge

Inreda vindar till lägenheter

Kontakta oss för mer information och offert

bottom of page