top of page

Besiktning

Entreprenadbesiktning:

Det är av yttersta vikt att en tredjepart granskar ett byggprojekt dels under byggtiden och dels som en avslutning för att säkerställa att fastigheten klarar kommande påfrestningar. Våra certifierade besiktningsmän har lång erfarenhet av just detta och ser till att rätt kvalité upprätthålls. 

Statusbesiktning:

Känner ni er osäkra på skicket på en fastighet eller byggnadsdel kan en statusbesiktning ge en bättre bild. Genom genomgång av de ritningar som finns och okulär besiktning på plats skapar vi en rapport på befintligt skick samt eventuella åtgärder som kan tänka behövas. Önskar ni även en kostnadsbedömning på åtgärden så fixar vi såklart det!

Kontakta oss för mer information och offert

bottom of page