top of page

Arbetsmiljö

Varje byggherre har ett ansvar när det gäller arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Arbetsmiljösamordningen påbörjar byggherren redan i projekteringsskedet genom att en s k Bas-P anlitas för att säkerställa att byggarbetsplatsen kommer planeras ur ett arbetsmiljösäkert sätt. 

När själva bygget sedan är igång tar Bas-U över och ser löpande till att regler och krav efterföljs. 

qb3 har certifierad personal inom både  Bas-P och Bas-U som är ett bra komplement till vår projektledning

Kontakta oss för mer information och offert

bottom of page