Arbetsmiljö

Varje byggherre har ett ansvar när det gäller arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Arbetsmiljösamordningen påbörjar byggherren redan i projekteringsskedet genom att en s k Bas-P anlitas för att säkerställa att byggarbetsplatsen kommer planeras ur ett arbetsmiljösäkert sätt. 

När själva bygget sedan är igång tar Bas-U över och ser löpande till att regler och krav efterföljs. 

qb3 har certifierad personal inom både  Bas-P och Bas-U som är ett bra komplement till vår projektledning

Kontakta oss för mer information och offert

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER